top of page

Neoporezivi primici radnika u 2023. godini


Stiglo je doba u godini kada želimo provjeriti poslovni rezultat i nagraditi svoje radnike za dobro obavljen posao.


U nastavku izdvajamo neoporezive primitke radnika u 2023. godini. Promjena u odnosu na prošlu godina nije bilo, osim naravno promjene valute u euro pa vam tako donosimo popis neoporezivih primitaka prema Pravilniku o porezu na dohodak članak 7. NN 56/23. za 2023. godinu.


Na kraju posta naći ćete predložak odluke koji možete koristiti i prilagoditi svojim potrebama.


Iznosi u nastavku odnose se na jednog radnika i jednu poslovnu godinu. Pri donošenju odluke o isplati, vodite računa o novim radnicima i mogućim isplatama koje je tokom godine izvršio bivši poslodavac, te radnicima koji kod vas rade u nepunom radnom vremenu.


Neoporezivi primici radnika u 2023.:


Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

do 663,62€ ( do 5.000 kn)


Dar u naravi

do 132,72€ ( do 1.000 kn)


Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)​

​​do 995,43€ (do 7.500 kn)

Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)

do 132,73€ (do 1.000 kn)


Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika

do 796,44€ (do 6.000 kn) poslodavac može radnicima isplatiti naknadu za prehranu najviše do visine 66,37€ mjesečno za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca. U slučaju da se isplaćuju naknade prehrane za više mjeseci istog poreznog razdoblja, iste se mogu neoporezivo isplatiti u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za rada kod poslodavca.


Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije

do 1.592,76€ (do 12.000 kn) pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena. Poslodavac može radnicima isplatiti naknadu za prehranu najviše do visine 132,73€ mjesečno za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca temeljem vjerodostojne dokumentacije. U slučaju da se isplaćuju naknade prehrane za više mjeseci istog poreznog razdoblja, iste se mogu neoporezivo isplatiti u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za rada kod poslodavca.


Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose

do 3,98€ po danu rada od kuće, a najviše 66,37€ mjesečno


Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

do visine stvarnih izdataka


Potpore za novorođenče

​​do 1.327,24€ (do 10.000 kn)​


Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije

do 331,81€ (do 2.500 kn) podmirene bezgotovinskim putem


Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

do 331,81€ (do 2.500 kn)


Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije

do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.


Drugo:


Nagrade radnicima za navršeni radni staž

Otpremnine

Dnevnice, troškovi putovanja i dodaci

Bolovanja i smrtni slučajeviPromjene stižu za 2024. godinu. Pravilnik je trenutno na savjetovanju. Iznosi se zaokružuju na više, a točne iznose ćemo svakako objaviti.
D.D.

141 views0 comments

Comments


bottom of page