top of page

Kalkulator cijene usluge

Ovo je informativan izračun i ne predstavlja službenu ponudu ureda Fedra d.o.o.

Individualna usluga računovodstva, knjigovodstva i obračuna plaća

Usklađenost sa propisima

Online pristup

Ušteda vremena

bottom of page