top of page

Uvjeti korištenja i politika privatnosti

Impresum
 

Fedra d.o.o.
Zrinsko-frankopanska 20C, Zadar
PDV ID / OIB 95335301398, MB 00284491  
Poduzeće registrirano u trgovačkom sudu u Zadru pod brojem MBS 060067919
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti i iznosi 2
.650 €.
Član uprave: Danijela Dellavia
Žiro račun otvoren kod OTP banke d.d.
IBAN HR09 2407 0001
1003 4645 4, BIC/SWIFT OTPVHR2X
Telefon: +385 23 493 631
E-mail: info@fedra-zadar.hr

 

Uvjeti korištenja
 

Na web sjedištu tvrtke Fedra d.o.o. možete se informirati o uslugama i samome poduzeću. Pojedinosti ćete naći na stranicama: Naslovna, Usluge, Novosti i druge stranice.
Na web stranici možete preuzeti informativne materijale poput brošura i informativnih članaka. Sve informacije na našoj web stranici pažljivo se priređuju, no ne možemo preuzeti odgovornost za sadržajnu točnost. Fedra d.o.o. izričito isključuje svaku materijalnu odgovornost koja bi proizlazila iz moguće netočnosti bilo koje informacije na web stranici.
Na web stranici se djelomično koriste simbolične fotografije. Svi sadržaji koji se nalaze na web stranici tvrtke Fedra d.o.o. (tekstovi, slike, animacije i dr.) korišteni su uz dozvolu servisa Wix.com.

 

Politika privatnosti
 

FEDRA d.o.o., Zrinsko-frankopanska 20C, Zadar, OIB 95335301398 (u daljnjem tekstu: Društvo) prikuplja i obrađuje osobne podatke. Društvo je odgovorno za adekvatnu zaštitu osobnih podataka i kao takvo se pridržava svih pravnih normi o obradi, zaštiti, povjerljivosti, postupanju i čuvanju osobnih podataka.

​​

Osobne podatke koji su predmet obrade obrađujemo na način i u opsegu kako je to definirano u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, pronalazeći pravni temelj za obradu Vaših osobnih podataka u relevantnim odredbama mjerodavnih zakona i propisa.

​​

Vaše podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno u svrhu obrade Vašeg zahtjeva za našim poslovnim uslugama. Pritom opseg osobnih podataka koje prikupljamo ovisi o vrsti naručene usluge. Obrada osobnih podataka je nužna za izvršavanje usluga računovodstva, knjigovodstva, savjetovanja, obračuna plaća i drugih osobnih dohodaka, administrativne asistencije, kao i poštovanja pravnih obveza Društva. Osobne podatke koji su potrebni za pružanje naših usluga prikupljamo sukladno pravilima struke i djelatnosti Društva. Sklapanjem ugovora o pružanju računovodstveno-knjigovodstvenih usluga ujedno dajete suglasnost Društvu da od trećih osoba prikuplja Vaše osobne podatke koje ste u skladu s propisanom svrhom otkrili tim trećim osobama, a koji su Društvu nužni za ispunjenje zakonskih obveza ili obveza po ugovoru o pružanju računovodstveno-knjigovodstvenih usluga.

​​

Obrada osobnih podataka nužnih za svrhe izravnog marketinga Društva (obavijesti o proizvodima, uslugama, te druge poslovne obavijesti) i za potrebe istraživanja tržišta je legitiman interes Društva, osim kada, od legitimnog interesa Društva, prednost ima Vaš interes, odnosno Vaša temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

​​

Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo, odnosno bez kojih ne možemo sklopiti ugovor ili ispuniti obveze iz ugovora su: ime i prezime, adresa, prebivalište ili boravište, Vaši identifikacijski brojevi, datum rođenja, državljanstvo, kontakt podaci, podaci o poslovnom subjektu, identifikacijske isprave. Osobne podatke možemo prikupljati na temelju Vaše izjave ili uvidom u Vaše dokumente, odnosno uzimanjem preslike Vaših dokumenata kada je to propisano zakonom ili našim internim procedurama.

​​

​Sljedećim kategorijama primatelja možemo po potrebi otkriti Vaše podatke, ali isključivo u svrhe koje su navedene: stručnjacima i vještacima, poreznim savjetnicima, državnim institucijama. Osobni podaci ispitanika mogu biti proslijeđeni Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Financijskoj agenciji, Hrvatskoj narodnoj banci, Ministarstvu financija, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ili drugom nadležnom tijelu u svrhu slanja izvještaja ili ispunjenja drugih zakonskih obveza kada je zakonom propisana obveza slanja tih podataka.

​​

Osobni podaci pohranjivat će se na propisanim mjestima i bit će onoliko dugo pohranjeni koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju su i obrađivani. Svi osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju mogu se povući iz obrade na Vaš zahtjev, osim i ako postoji zakonska obveza Društva ili legitimni interes Društva.

​​

Ako odbijete dati pojedine podatke, nećemo moći ispuniti svoje zakonske ili ugovorne obveze, što će rezultirati nemogućnošću sklapanja ugovora ili nemogućnošću ispunjenja obveze po ugovoru.

​​

Vaše podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite.

​​

Vaši osobni podaci bit će predmetom automatizirane obrade na temelju koje će po potrebi biti izrađen Vaš profil klijenata u svrhu analize usluga i ostvarenih prava te unaprjeđivanja kvalitete poslovnog odnosa.

​​

Vaša prava možete ostvariti u našem Društvu podnošenjem zahtjeva u pisanom obliku na elektronsku adresu info@fedra-zadar.hr ili na adresu sjedišta Društva – Fedra d.o.o., Zrinsko-frankopanska 20C, 23000 Zadar.

To su:

  • pravo na pristup podacima

  • pravo na ispravak i upotpunjavanje podataka

  • pravo na ograničavanje automatizirane obrade podataka (ako je primjenjivo)

  • pravo na prenosivost Vaših osobnih podataka ili brisanje osobnih podataka (ako je primjenjivo)

  • pravo uskrate privole za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe

  • pravo na podnošenje prigovora ili reklamacije na obradu osobnih podataka - podrazumijeva Vaše pravo na podnošenje prigovora/reklamacije, ako smatrate da su Vaši osobni podaci korišteni suprotno propisima.

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje nekog od Vaših navedenih prava dostupan je na www.fedra-zadar.hr

​​

Svi Vaši zahtjevi i pritužbe bit će riješeni u skladu sa zakonskim propisima i u propisanim rokovima, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja, nakon što nesporno utvrdimo Vaš identitet.

​​

Ako niste zadovoljni našim odlukama i smatrate da su povrijeđena Vaša prava, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb.

​​

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

tel. +385 23 493 631

e-mail: info@fedra-zadar.hr

Impresum
Uvjeti korištenja
Politika privatnosti
bottom of page