top of page

Neoporezivi primici radnika u 2022. godini i novosti u 2023. godini


Kako bismo još jednom sumirali sve promjene nastale po pitanju neoporezivih primitaka radnika, u nastavku smo pripremili detaljan popis svih neoporezivih primitaka, te predložak odluke koji možete koristiti i prilagoditi svojim potrebama.


Iznosi u nastavku odnose se na jednog radnika i jednu poslovnu godinu. Pri donošenju odluke o isplati, vodite računa o novim radnicima i mogućim isplatama koje je tokom godine izvršio bivši poslodavac.


Neoporezivi primici radnika u 2022.:


Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)

do 5.000,00 kuna


Dar u naravi

do 1.000,00 kuna


Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)​

​​do 7.500,00 kuna godišnje​

Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)

do 1.000,00 kuna godišnje


Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika

do 6.000,00 kuna godišnje


Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije

do 12.000,00 kuna godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.


Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi

do visine stvarnih izdataka


Potpore za novorođenče

​​do 10.000,00 kuna​


Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije

do 2.500,00 kuna godišnje podmirene bezgotovinskim putem


Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam

do 2.500,00 kuna godišnje


Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije

do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.


Drugo:


Nagrade radnicima za navršeni radni staž

Otpremnine

Dnevnice, troškovi putovanja i dodaci

Bolovanja i smrtni slučajeviNovost u isplati paušalne naknade za prehranu od 1.1.2023.


Ograničena je isplata paušalne naknade na max. 500,00 kn mjesečno.

Pogledajte kratak video na našem YouTube kanalu u kojem smo objasnili novi način isplate paušalne naknade za naknadu troškova prehrane:

Hoćete li isplatiti maximalnu neoporezivu prigodnu nagradu ove godine?

  • DA

  • NE

  • DA, ali u manjem iznosu

D.D.

841 views0 comments

Comments


bottom of page