top of page

Doprinosi za samostalne djelatnosti u 2021. godini

Osnovica za samostalne djelatnosti (čl. 66 Zakon o doprinosima)


Osnovica se definira prema iznosu prosječne bruto plaće u HR množenom sa koeficijentom 1,1
Osnovica: 10.099,10 kn


Doprinos za mirovinsko: 2.019,83 kn

I. stup: 1.514,87

II. stup: 504,96


Doprinos za zdravstveno: 1.666,35 kn


Ukupni troškovi doprinosa: 3.686,18 knNavedena osnovica počinje se primjenjivati od siječnja 2021. godine. Naloge sa novim iznosima za uplatu doprinosa primit ćete u VELJAČI.
60 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page