top of page

Doprinosi za samostalne djelatnosti u 2021. godini

Osnovica za samostalne djelatnosti (čl. 66 Zakon o doprinosima)


Osnovica se definira prema iznosu prosječne bruto plaće u HR množenom sa koeficijentom 1,1