top of page

Doprinosi za obrtnike u 2021. godini

Osnovica za obrtnike u 2021. godini (čl. 66. i 70. Zakona o doprinosima)


Osnovica se definira prema iznosu prosječne bruto plaće u HR množenom sa koeficijentom 0,65.


Osnovica: 5.967,65 kn


Doprinos za mirovinsko: 1.193,53 kn

I. stup: 895,15 kn

II. stup: 298,38 kn