top of page

PROMJENA u načinu priznavanja pretporeza - obračun prema naplaćenim naknadamaBudući je Republika Hrvatska, kao država članica Europske unije, obvezna uzeti u obzir sudsku praksu Suda Europske unije (dalje: Sud EU), nadležnog za tumačenje odredbi Direktive Vijeća 2006/112/EZ, ovim putem obavještavamo porezne obveznike da prema presudi Suda EU u predmetu C-9/20 (Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136) porezni obveznik, koji primjenjuje redovni postupak oporezivanja, kada primi račun za isporuku dobra ili za uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, može odbiti pretporez tek kada tom dobavljaču plati račun. (Izvor: https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3458&List=Vijesti)


Nakon što su se u računovodstvenoj zajednici počela postavljati pitanja, kako se postaviti u ovoj situaciji - da li primjenjivati naše propise ili postupati prema presudi Suda EU, Porezna uprava je 30.11.2022. objavila Mišljenje u kojem potvrđuje da smo od 1.12.2022. dužni postupati prema odluci Suda EU, bez obzira što naši propisi govore drugačije.

Što to znači za poduzetnike?

Ništa se ne mijenja poduzetnicima koji svoj PDV obračunavaju po naplaćenim naknadama, no poduzetnici koji svoj PDV obračunavaju prema izdanim računima - pretporez sa ulaznog računa na kojem stoji napomena - OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA - mogu priznati tek kad taj račun plate. Ovaj način priznavanja pretporeza počinjemo primjenjivati sa 1.12.2022. odnosno sa prijavom PDV-a za prosinac.


Neki će se sjetiti da je to povratak u prošlost kada smo imali R-2 račune koje su izdavali obrtnici, no 2013. godine došlo je novog Zakona o PDV-u u kojem se dala mogućnost svim poduzetnicima izabrati način obračuna (plaćanja) PDV-a. Time su nestali R-2 računi, a uvela se obvezna napomena: "obračun prema naplaćenim naknadama" koju propisuje čl. 125.i, st. 5. Zakona o PDV-u.


Trenutak objave i primjene Mišljenja Porezne uprave je poprilično nezgodan s obzirom da su svi resursi usmjereni na prilagodnu računovodstvenih programa na uvođenje EURA, no vjerujem da ćemo svi u računovodstvima dati sve od sebe da pretporez bude ispravno evidentiran. Po uvođenju eura željno ćemo iščekivati nova programska rješenja koja će nas izbaviti iz ručnih prepravaka evidencija u kojima smo se, vjerujem, većina našli.


D.D.

22 views0 comments

Comments


bottom of page