top of page

Novosti u obračunu plaća za 2024. godinu

U 2024. godini u Hrvatskoj se primjenjuju nove izmjene Zakona o doprinosima i poreza na dohodak. Te izmjene donose neke promjene u obračunu plaća, o čemu bi se trebali upoznati poslodavci i obavijestiti svoje radnike.Olakšice za mirovinsko osiguranje


Za radnike koji u mjesecu za koji se obračunava plaća ostvaruju ukupnu bruto plaću manju od 1300 eura primjenjuje se olakšica za mirovinsko osiguranje. Ta olakšica ovisi o visini mjesečne bruto plaće, a može iznositi do 300 eura na iznos osnovice za izračun doprinosa za mirovinsko osiguranje.


Umanjenje se odnosi na doprinos za prvi mirovinski stup, a iznosi:

a) 300 eura za plaću od 0 do 700 eura

b) 0,5 * (1300 – bruto plaća) za plaću od 700 do 1300 eura


Pravo na olakšicu provjerava se iz mjeseca u mjesec, stoga je važno da radnici poslodavce obavještavaju o promjenama u svom radnom statusu, poput novog poslodavca ili dopunskog rada. Obračun olakšice je obavezan.


Ako radnik ima više poslodavaca, mora svim poslodavcima dostaviti izjavu o visini bruto plaće kod drugih poslodavaca. Na temelju te izjave poslodavac će obračunati olakšicu za mirovinsko osiguranje.


Radnik koji radi kod više poslodavaca može se izjasniti da neće dostavljati izjave poslodavcima. U tom slučaju poslodavci će obračunati olakšicu za mirovinsko osiguranje na temelju podataka Porezne uprave.Ukidanje prireza porezu na dohodak


Od 1. siječnja 2024. godine prirez porezu na dohodak je ukinut. Umjesto toga, općine i gradovi će sami utvrđivati stope poreza na dohodak. Sve stope će biti objavljene do kraja godine.Promjene osobnih odbitaka


Osnovni osobni odbitak u 2024. godini iznosi 560 eura.


Osnovni osobni odbitak uvećava se za sljedeće uzdržavane članove:


Osobni odbitak za prvo dijete: 280 eura

Osobni odbitak za drugo dijete: 392 eura

Osobni odbitak za treće dijete: 560 eura

Osobni odbitak za četvrto dijete: 784 eura

......

Osobni odbitak za uzdržavanog člana: 280 eura


Osobni odbici se primjenjuju na plaću za prosinac 2023. godine koja se isplaćuje u siječnju 2024. godine.


Nova pravila obračuna plaća složenija su za poslodavce, radnike i službe obračuna plaće. Važno je da poslodavci budu upoznati s promjenama kako bi mogli ispravno obračunati plaće svojim radnicima. Radnici također trebaju biti upoznati s promjenama kako bi mogli obavijestiti poslodavce o svim relevantnim informacijama. Poslodavci bi trebali obavijestiti svoje radnike o novim promjenama u obračunu plaća. Te promjene mogu utjecati na neto plaću radnika, stoga je važno da radnici budu upoznati s njima.


Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom računovodstvu prije primjene ovih zakonskih odredbi u praksi.

 

D.D.


Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page