top of page

Isplata naknade za troškove prijevoza na posao i s posla

Gradski i prigradski javni prijevoz je poskupio. Tako je Liburija d.o.o. za područje Zadra objavila nove cjenike i potakla nas da objavimo ovaj post odnosno priliku da se podsjetimo o poreznom tretmanu ove naknade.


Naknada troška prijevoza na posao i s posla, nije uređena Zakonom o radu, stoga je potrebno da ista bude definirana odlukom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, ukoliko poslodavac istu isplaćuje.


Porezni tretman naknade za prijevoz definira Pravilnik o porezu na dohodak, članak 7. st. 2, t. 29 koji kaže da je naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom za radnike neoporeziva:


  • u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte, a

  • ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz

U praksi to bi značilo da poslodavac svojim radnicima može isplatitit naknadu za prijevoz u visini mjesečne radničke karte. A da bi ta isplata bila neoporeziva nužno je da ima vjerodostojnu ispravu - koja može biti u obliku odluke, računa, potvrde, obračuna i sl.


Za sve poslodavce koji još nisu donijeli odluku o isplati naknade troškova prijevoza, pripremili smo predložak odluke koji možete prilagoditi svojim potrebama.

Temeljna pretpostavka za isplatu naknade troška prijevoza je da radniku trošak stvarno nastaje.

321 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page