top of page

Doprinosi za obrtnike paušaliste u 2021. godini

Osnovica za doprinose za obrtnike u PAUŠALU


Osnovica se definira prema iznosu prosječne bruto plaće u HR množenom sa koeficijentom 0,40.Osnovica: 3.672,40 kn