Doprinosi za obrtnike u 2021. godini

Osnovica za obrtnike u 2021. godini (čl. 66. i 70. Zakona o doprinosima) Osnovica se definira prema iznosu prosječne bruto plaće u HR...