Članarine HGK i HOK za 2021.

Iako se u društvenim medijima često čuju kritike na spomen članarina za HGK i HOK, obveze za iste i dalje postoje. S obzirom da HGK...