UPOZNAJTE NAŠ RAČUNOVODSTVENI TIM

Modern Office Building

DANIJELA DELLAVIA

Direktorica i računovođa

Danijela Dellavia je direktorica i glavni računovođa sa preko 10 godina samostalnog rada u području računovodstva i knjigovodstva. Zaslužna je za današnju poziciju Fedra d.o.o. na tržištu među servisima. Kontaktirajte nas danas i ugovorite termin za savjetovanje.

MARIJA MAROHNIĆ

Samostalni knjigovođa

Marija Marohnić je okosnica Fedra d.o.o. od 2017. godine, vodeći računa da što više organizirano i djelotvorno upravljamo računovodstvenim potrebama naših klijenata. Možete računati da će biti s vama na svakom koraku.

LUCIJA ČULINA

Samostalni knjigovođa

Drugi stup našeg ureda. Od 2018. godine predano radi sa klijentima na raznovrsnim poslovima u sklopu naše profesije. Vodi računa do u zadnji detalj, što će potvrditi mnogi zadovoljni klijenti.